Przejdź do treści
Dummy image

Wybierz gaz płynny do ogrzewania domu

Otrzymaj do 135 000 zł DOFINANSOWANIA  w ramach Programu Czyste Powietrze*

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to kompleksowy program finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest zmniejszenie lub likwidacji emisji szkodliwych dla zdrowia pyłów i innych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przez gospodarstwa domowe spalające węgiel i inne wysokoemisyjne paliwa stałe.

*135 000 zł to maksymalna wysokość kwoty dofinansowania w OPCJI 2 w pierwszej części Programu Czyste Powietrze bez mikroinstalacji fotowoltaicznej

Wypełnij formularz aby otrzymać BEZPŁATNĄ WYCENĘ

Zgoda jest wymagana

Zgoda na komunikację elektroniczną

Chcę otrzymywać od GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie informacje o charakterze marketingowym, w tym informacje handlowe, za pomocą wskazanych przeze mnie sposobów komunikacji. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych przed wycofaniem zgody.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gaspol SA, Al Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa. Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Szczegółowe informacje w naszej Polityce Prywatności: gaspol.pl/polityka-prywatnosci

Popraw wszystkie pola i ponownie wyślij formularz.

Prosimy o cierpliwość, to może chwilę potrwać!

Dlaczego warto?

  • Najwyższa jakość

    Gwarancja jakości gazu
  • Przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku
Dummy image

Zadzwoń i dowiedz się więcej

606 800 400

Zadzwoń

poniedziałek - sobota 7:00 - 18:00 / niedziela handlowa 8:00 - 14:00

Na co można dostać dofinansowanie

Dummy image

Dla kogo? 

Dla gmin, które następnie będą ogłaszać nabór na swoim terenie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, w budynku mieszkalnym. 

Dummy image

Ile? 

 Ubiegający się o dotacje na wymianę pieców i termomodernizację zostali podzieleni na trzy grupy: I grupa - o dofinansowanie w ramach tej grupy mogą ubiegać się osoby, których roczny dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 135 tys. zł (wcześniej 100 tys. zł). II grupa - beneficjenci, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł netto (wcześniej 1564 zł netto) na osobę oraz 2651 zł (wcześniej 2189 zł) netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym. III grupa – dla beneficjentów z tego sektora rząd przewiduje dofinansowanie, które wyniesie od 90 do 100% inwestycji. O dofinansowanie w ramach tej grupy mogą ubiegać się osoby, których dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Proces składania wniosku

1. Zbadaj potrzeby budynku

Dotyczy stanu obecnego i potrzeb budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez właściciela WSOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia.

2. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

Sprawdź wytyczne w tym zakresie na stronie właściwego WSOŚiGW. Pamiętaj o wszystkich wymaganych dokumentach (np. dokumenty potwierdzające dochód).

3. Po złożeniu wniosku

Odbędzie się wizytacja przedstawiciela WSOŚiGW, w celu potwierdzenia, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.

4. Podpisz umowę o dofinansowanie

Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku WSOŚiGW przygotuje umowę.

5. Złóż wniosek o płatności 

Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o naniesienie ich w umowie.

6. Zakończenie i rozliczenie

Wizyta przedstawiciela WSOŚiGW w celu potwierdzenia realizacji przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat. Rozliczenie nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela WSOŚiGW.

Gaspol_CallCenter
Zapytaj o bezpłatną wycenę!

Najczęściej zadawane pytania

W ramach Programu „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym. Kosztami kwalifikowanymi są koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji:


• węzły cieplne

• pompy ciepła powietrzne

• pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.

• kotły gazowe kondensacyjne,

• kotły olejowe

• systemy ogrzewania elektrycznego ,

• kotły na paliwa stałe


Nowe źródło ciepła musi spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego. Szczegóły – u doradcy handlowego GASPOL.Nie. W ramach programu można sfinansować zakup kotła na biomasę (np. opalany pelletem) lub na węgiel (np. opalany ekogroszkiem), spełniający wymogi dotyczące Programu dla kotłów na paliwa stałe. Szczegóły – u doradcy handlowego GASPOL.

Doradcy handlowi GASPOLU udzielają podstawowych informacji nt. Programu. GASPOL współpracuje z działającymi na rynku firmami świadczącymi usługi doradcze w zakresie pozyskania i rozliczenia dofinansowania. Kontakt do takiej firmy mogą Państwo uzyskać od doradcy handlowego GASPOLU.