Dummy image

Wybierz gaz płynny do ogrzewania domu
i otrzymaj do 20 000 zł DOFINANSOWANIA  w ramach Programu Czyste Powietrze*

Zamów bezpłatną wycenę

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to kompleksowy program finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest zmniejszenie lub likwidacji emisji szkodliwych dla zdrowia pyłów i innych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przez gospodarstwa domowe spalające węgiel i inne wysokoemisyjne paliwa stałe.

*20 000 zł to maksymalna wysokość kwoty dofinansowania w OPCJI 2 w pierwszej części Programu Czyste Powietrze bez mikroinstalacji fotowoltaicznej

Wypełnij formularz aby otrzymać BEZPŁATNĄ WYCENĘ

Zgoda jest wymagana

Zgoda na komunikację elektroniczną

Chcę otrzymywać od GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie informacje o charakterze marketingowym, w tym informacje handlowe, za pomocą wskazanych przeze mnie sposobów komunikacji. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych przed wycofaniem zgody.

Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych przed wycofaniem zgody.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gaspol SA, Al Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa. Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Szczegółowe informacje w naszej Polityce Prywatności: gaspol.pl/polityka-prywatnosci

Popraw wszystkie pola i ponownie wyślij formularz.

Prosimy o cierpliwość, to może chwilę potrwać!

Dlaczego warto?  

Koszty kwalifikowane

Kto i kiedy może skorzystać z Programu Czyste powietrze?

Program składa się z 2 części: podstawowej  i podwyższonej  

  • W części pierwszej (podstawowej) program jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł
  • W części drugiej (podwyższonej) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  • terminy i sposób składania wniosków są podane na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Dlaczego warto?

  • Najwyższa jakość

    Gwarancja jakości gazu
  • Bezobsługowość

    Podniesienie komfortu życia
  • Przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku
Dummy image

Zadzwoń i dowiedz się więcej

606 800 400

Zadzwoń

poniedziałek - sobota 7:00 - 18:00 / niedziela handlowa 8:00 - 14:00

Na co można dostać dofinansowanie

Src: https://cdn.gaspol.pl/-/media/sites/poland/hero-images/lp_czyste-powietrze.jpg

Dummy image

Dla kogo? 

Dla gmin, które następnie będą ogłaszać nabór na swoim terenie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, w budynku mieszkalnym. 

Src: https://cdn.gaspol.pl/-/media/sites/poland/hero-images/gaspol-web-1190x690-dom-w-budowie.jpg

Dummy image

Ile? 

Dotacja może wynosić 17 500 zł dla podstawowego poziomy dofinasowania, 26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 39 900 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania w gminach o najwyższym zanieczyszczeniu.  W przypadku pozostałych gmin dotacja może wynosić do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i  37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. 

Proces składania wniosku

1. Zbadaj potrzeby budynku

Dotyczy stanu obecnego i potrzeb budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez właściciela WSOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia.

2. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

Sprawdź wytyczne w tym zakresie na stronie właściwego WSOŚiGW. Pamiętaj o wszystkich wymaganych dokumentach (np. dokumenty potwierdzające dochód).

3. Po złożeniu wniosku

Odbędzie się wizytacja przedstawiciela WSOŚiGW, w celu potwierdzenia, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.

4. Podpisz umowę o dofinansowanie

Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku WSOŚiGW przygotuje umowę.

5. Złóż wniosek o płatności 

Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o naniesienie ich w umowie.

6. Zakończenie i rozliczenie

Wizyta przedstawiciela WSOŚiGW w celu potwierdzenia realizacji przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat. Rozliczenie nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela WSOŚiGW.

Gaspol_CallCenter
Zapytaj o bezpłatną wycenę!

Najczęściej zadawane pytania

W ramach Programu „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym. Kosztami kwalifikowanymi są koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji:


• węzły cieplne

• pompy ciepła powietrzne

• pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.

• kotły gazowe kondensacyjne,

• kotły olejowe

• systemy ogrzewania elektrycznego ,

• kotły na paliwa stałe


Nowe źródło ciepła musi spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego. Szczegóły – u doradcy handlowego GASPOL.Nie. W ramach programu można sfinansować zakup kotła na biomasę (np. opalany pelletem) lub na węgiel (np. opalany ekogroszkiem), spełniający wymogi dotyczące Programu dla kotłów na paliwa stałe. Szczegóły – u doradcy handlowego GASPOL.

Doradcy handlowi GASPOLU udzielają podstawowych informacji nt. Programu. GASPOL współpracuje z działającymi na rynku firmami świadczącymi usługi doradcze w zakresie pozyskania i rozliczenia dofinansowania. Kontakt do takiej firmy mogą Państwo uzyskać od doradcy handlowego GASPOLU.